ชื่อ
: นายอธิภาค บุญพร้อม
ตำแหน่ง
: ท้องถิ่นอำเภอศรีณรงค์