ชื่อ
: นายธงฤทธิ์ สุดมี
ตำแหน่ง
: ท้องถิ่นอำเภอเขวาสินรินทร์