ชื่อ
: นางสมพร บุตรโส
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอศีขรภูมิ