ชื่อ
: นายธนภัทร หวังสม
ตำแหน่ง
: ท้องถิ่นอำเภอลำดวน