สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : 0-4451-8957
   
 โทรสาร : 0-4471-3592

Email admin@surinlocal.go.th

Facebook : https://web.facebook.com/profile.php?id=100068993896703

 

Share on Line
Share on Pinterest