ประชุมโครงการ อพ.สธ.-สถ (ฐานทรัพย์กรท้องถิ่น)

นายรุ่งโรจน์ หมั่นมา ท้องถิ่นอำเภอกะปง รายงานว่าได้เข้าร่วมประชุมการเทศบาลตำบลท่านา เพื่อมีมติสมัครโครงการ อพ.สธ.-สถ (ฐานทรัพย์กรท้องถิ่น) และจะดำเนินการรายงานการสมัครฯ ไปที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงาต่อไปร

Share on Line
Share on Pinterest