วันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 07.50 น. นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และคณะฯ ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 07.50 น. นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และคณะฯ ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 07.50 น. นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และคณะฯ ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest