นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลตั้งใจต้านยาเสพติด

นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลตั้งใจต้านยาเสพติด

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 09.09 น. นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลตั้งใจต้านยาเสพติด "ตั้งใจเกมส์" ครั้งที่ 18 ณ สนามกีฬา อบต.ตั้งใจ อ.เมือง จ.สุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest