ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมการประชุมจังหวัดสุรินทร์ครั้งที่ 8/2559

ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมการประชุมจังหวัดสุรินทร์ครั้งที่ 8/2559

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมการประชุมจังหวัดสุรินทร์ครั้งที่ 8/2559 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest