ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุม ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุม สนง.สถ.จ.สุรินทร์

ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุม ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุม สนง.สถ.จ.สุรินทร์

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุม ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 8/2559  ณ ห้องประชุม สนง.สถ.จ.สุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest