ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายธานี สามารถกิจ) ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายธานี สามารถกิจ) ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายธานี สามารถกิจ) ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest