ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ร่วมการบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559

ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ร่วมการบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559

ท่านพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ร่วมการบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี

Share on Line
Share on Pinterest