กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน

วันนี้ 18 ต.ค. 62 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ หนูสนิท ท้องถิ่นอำเภอคุระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดบ้านเตรียม หมู่ที่ 9 ต.คุระ อ.คุระบุรีเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการตัดหญ้า กวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ เป็นต้น โดยมีนายวิจารณ์ จุนวิจิตร เป็นประธาน และมีผู้บริหาร อปท.ในเขตพื้นที่ ผู้นำท้องที่ และประชนจิตอาสาเข้าร่วม 180

Share on Line
Share on Pinterest