ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อประชาชนชาวไทย กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2559

ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อประชาชนชาวไทย กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2559

วันที่ 9 ส.ค. 59 เวลา 10.00 น. ท่านพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อประชาชนชาวไทย กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2559 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสวาย บ้านพนม ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest