ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2559

ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2559

วันที่ 10 ส.ค. 59 เวลา 09.00 น. ท่านพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมล้านช้าง ม.ราชภัฏสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest