ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 11 ส.ค. 59 เวลา 10.00 น. นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ณ อบต.โชกเหนือ อ.ลำดวนจ.สุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest