ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 น. นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest