กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน

วันนี้ 18 ต.ค. 62 เวลา 08.30 - 09.30 น. นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา และคณะ เก็บขยะ บริเวณถนนสายใหม่จาก หน้าสถานีขนส่งจังหวัดพังงาไปจนถึงสี่แยกไฟแดงโรงเรียนอนุบาลพังงา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาได้มาทำการตัดหญ้า เกาะกลางตลอดสายเรียบร้อยแล้ว

เวลา 09.30 น เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดประพาสประจิมเขต (ถ้ำพุงช้าง) อำเภอเมืองพังงา ฯ

Share on Line
Share on Pinterest