ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น เดือน พ.ค. 2558

ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น เดือน พ.ค. 2558

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดประชุมผู้บริหารท้องถิ่นประจำเดือน พฤษภาคม 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) เข้าร่วมรับฟังและรับมอบนโยบาย ประธานในพิธีนายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนจากหน่วยงานหลายหน่วยงานประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

Share on Line
Share on Pinterest