จังหวัดสุรินทร์จัดงานเสริมสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ เพื่่อการปรองดอง

จังหวัดสุรินทร์จัดงานเสริมสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ เพื่่อการปรองดอง
จังหวัดสุรินทร์จัดงานเสริมสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ เพื่่อการปรองดอง
จังหวัดสุรินทร์ โดยนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พล.ต.นิรุทธ เกตสิริ ผบ.จทบ.สุรินทร์ เป็นประธานจัดงานเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ สู่การปรองดอง เพื่่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างฝ่ายราชการ นักการเมือง กลุ่มพลังมวลชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ นำโดยนายภคภูมิ บุตรโพธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประสานงานและหัวหน้าทีมฝ่ายการเมือง ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างฝ่ายราชการ กับนักการเมือง

Share on Line
Share on Pinterest