พิธีเปิดงาน \"ล่องแก่ง แลธารมรกต\" ครั้งที่ 1

  วันนี้ 17 ต.ค. 62 เวลา 19.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน "ล่องแก่ง แลธารมรกต" ครั้งที่ 1 ณ บริเวณจุดเช็คอินที่นี่นางย่อน บขส.คุระบุรี อ.คุระบุรี เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวธารมรกตในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้นพร้อมกับมอบรางวัลให้กับผู้ชนะในการแข่งขันการทำอาหารพื้นบ้านในกระบอกไม้ไผ่ พร้อมกับมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันล่องแก่งเรือยาง ล่องแพไม้ไผ่ ล่องห่วงยาง และล่องแคนู นอกจากนี้ในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนการแสดงของนักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน อสม. และศิลปินนักร้องอีกด้วย

 

  ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา และคณะ รวมทั้งนายสมศักดิ์  หนูสนิท ท้องถิ่นอำเภอคุระบุรี เข้าร่วมด้วย 

Share on Line
Share on Pinterest