พิธีเปิดประเพณีชักพระออกพรรษาอำเภอคุระบุรี

วันนี้ 14 ต.ค. 62 เวลา16.00 น. ณ อำเภอคุระบุรี นายสมศักดิ์ หนูสนิท ท้องถิ่นอำเภอคุระบุรี ได้ร่วมพิธีเปิดประเพณีชักพระออกพรรษาอำเภอคุระบุรีโดยมี นายไชยรัตน์ ไตรรัตน์ เป็นประธาน โดยมีประชาชนเข้าร่วมงาน 1,500 คน

Share on Line
Share on Pinterest