กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพัฒนาลำน้ำ คูคลอง

วันนี้ 13 ต.ค. 62 เวลา 10.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพัฒนาลำน้ำ คูคลอง ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดและตลาดน้ำริมคลองพังงา อ.เมืองพังงา โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกว่า 1 พันคน ด้วยการเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืชที่ปกคลุมริมตลิ่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงาเข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest