\"วิ่งตากแดด ปอดขยับ ตับพักผ่อน\"

  วันนี้ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 06.00 น. บุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ไปประชาสัมพันธ์ แจก QR code สมัคร งานวิ่งเฉลิมพระเกียรติ ฯ ของ จว.พังงา ในงานวิ่ง   "วิ่งตากแดด ปอดขยับ ตับพักผ่อน" ณ หลาดหลังเขา ร.ร.บ้านตากแดด ในวันนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาสมัครวิ่งในงานดังกล่าว

 

   ในการนี้ท้องถิ่นอำเภอตะกั่วทุ่งรับสมัครลงทะเบียนผู้ที่มาร่วมวิ่งในครั้งนี้ด้วย

Share on Line
Share on Pinterest