สวดพระอภิธรรมศพ นายอรัญ มหาแร่ บิดาของนายชัยณรงค์ มหาแร่ นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 19.30 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ นายอรัญ มหาแร่ บิดาของนายชัยณรงค์ มหาแร่ นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า ซึ่งได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ บ้านเลขที่ 22/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งจังหวัดพังงากำหนดเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ในวันนี้ ในการนี้มีคลังจังหวัด หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัดและคณะ เข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest