ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ

  วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯเพื่อจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการ ซึ่ง อบจ.พังงา เป็นหน่วยงานในการดำเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติ  ดังนี้

1.เลือกพื้นที่

2.แบบซุ้ม

3.พระบรมฉายาลักษณ์ฯ

4.การปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนฯ

5.การจัดระเบียบป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณสี่แยกไฟแดงศูนย์ราชการ

Share on Line
Share on Pinterest