งานโครงการเทศกาลกินเจ ของอำเภอต่างๆ

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 นเป็นต้นไป ณ บริเวณอำเภอเมืองพังงา โดยประชาชน เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดขบวนพาเหรดของเทศกาลกินเจ ได้อย่างยิ่งใหญ่ อลังการและสวยงาม ตระการตา โดยลูกหลานเปิดบ้านรับพระออกเยี่ยมเยียนพร้อมให้พรจงอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป

ในการนี้ เทศบาลเมืองพังงาได้จัดรถหน่วยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 2 คัน และพนักงานฯ เพื่อเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนและไหล่ทางต่อท้ายขบวนฯ ที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองพังงา

Share on Line
Share on Pinterest