งานประเพณีถือศีล กินเจ

  วันที่ 5 ต.ค.62 เวลา  16.40 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานประเพณีถือศีล กินเจ "กินเจ อิ่มบุญ" ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลคึกคักและศาลเจ้าบุ๋นเท่าก๋ง ประจำปี 2562 ณ บริเวณศาลเจ้าบุ๋นเท่าก๋ง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า เพื่ออนุรักษ์สืบสานเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนได้ละเว้นอบายมุข งดทานเนื้อสัตว์ รับประทานอาหารพืชผักเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

  สำหรับงานในวันนี้มีทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนได้ร่วมออกบูทอาหารเจหลากหลายชนิดถึง 107 ราย โดยผู้มาร่วมงานได้ร่วมบริจาคตามจิตศรัทธา พร้อมรับถ้วยกระดาษเดินชิมอาหารได้ทุกซุ้ม

 

  ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest