โครงการเทศกาลกินเจ ของอำเภอต่างๆ

จังหวัดพังงาได้จัดงานโครงการเทศกาลกินเจ ของอำเภอต่างๆ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมการถือศีลกินผักของจังหวัดพังงา ดังนี้

1.วันศุกร์ที่ 4 ต.ค.62 เวลา 16.30-18.30 น. ณ ซอยเทศบาล 1 เทศบาลตำบลทับปุด จัดงานโครงการเทศกาลกินเจ โดยมีนายอำเภอทับปุดเป็นประธานเปิดงาน ตลอดจนมีนาย อบจ.,ส.อบจ.เขตทับปุด,ผู้บริหารท้องถิ่นและท้องถิ่นอำเภอทับปุด เข้าร่วมเปิดงานดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้ถือศีลกินเจร่วมงานเป็นจำนวนมาก

2.วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 นเป็นต้นไป ณ บริเวณอำเภอเมืองพังงา โดยประชาชน เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดขบวนพาเหรดของเทศกาลกินเจ ได้อย่างยิ่งใหญ่ อลังการและสวยงาม ตระการตา โดยลูกหลานเปิดบ้านรับพระออกเยี่ยมเยียนพร้อมให้พรจงอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป

ในการนี้ เทศบาลเมืองพังงาได้จัดรถหน่วยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 2 คัน และพนักงานฯ เพื่อเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนและไหล่ทางต่อท้ายขบวนฯ ที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองพังงา

Share on Line
Share on Pinterest