โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน

วันนี้ 4 ต.ค.62 ท้องถิ่นอำเภอต่างๆ รายงานการประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมัครเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ตาม"โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน" โดยมีผู้สนใจสมัครอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทับปุด (ณ วันที่ 4 ต.ค.62 เวลา 11.30 น. ยอดรวม 8 คน)

2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองพังงา

-ผู้สมัครฟันรัน 53 คน

- มินิมาราธอน 9 คน

รวมเป็นเงิน 15,950 บาท นำส่งกองการศึกษา ทม.พังงา เรียบร้อยแล้ว

Share on Line
Share on Pinterest