พิธีเปิดงานประเพณีกินผัก@โคกกลอย

วันที่ 3 ต.ค.62 เวลา 17.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานประเพณีกินผัก@โคกกลอย ณ บริเวณตลาดเทศบาลตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลโคกกลอยและ อบต.โคกกลอย เพื่ออนุรักษ์สืบสาน เผยแพร่ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนได้ปฏิบัติธรรม ถือศีลกินผักเพื่อสุขภาพ ทั้งยังมีบูทอาหารเจนานาชนิดจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนกว่า 50 ซุ้ม ให้ได้รับประทานเพียง 9 บาท โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ไหว้พระในศาลเจ้าฮกเล่งเก้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest