มอบกระเช้าฯ ให้กำลังใจ นายชัยณรงค์ มหาแร่ นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า

วันนี้ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงาและคณะ ได้รับมอบหมายจากนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบกระเช้าฯ ให้กำลังใจ นายชัยณรงค์ มหาแร่ นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา เนื่องจากเข้ารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลอำเภอตะกั่วป่า ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงาและคณะได้มอบกระเช้าดอกไม้ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ให้กับนายชัยณรงค์ด้วย

ในการดำเนินการดังกล่าวนำมาซึ่ง ความปิติยินดี สร้างขวัญและกำลังใจให้ แก่นายชัยณรงค์ฯ และครอบครัว เป็นอย่างยิ่ง

Share on Line
Share on Pinterest