พิธีเปิดงานประเพณีกินผักอิ่มบุญ

วันที่ 2 ต.ค.62 เวลา เวลา 18.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานประเพณีกินผักอิ่มบุญครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ บริเวณตลาดเทศบาลตำบลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง โดยมีซุ้มอาหารเจของทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่นำมาให้อิ่มบุญนับร้อยซุ้ม เพื่ออนุรักษ์สืบสาน เผยแพร่ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนได้ปฏิบัติธรรม ถือศีลกินผักเพื่อสุขภาพ พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ไหว้พระในศาลเจ้าเล่งสั้นเก้งพร้อมเยี่ยมชมภายใบริเวณศาลเจ้า และโรงทานอาหารเจที่เปิดให้ประชาชนได้รับประทาน และเยี่ยมทักทายร้านค้าอย่างเป็นกันเอง

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest