พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)

4 ก.ค.62 นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจ.พังงา ณ หลาดลองแล ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และภาคประชาชน โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

Share on Line
Share on Pinterest