ท้องถิ่นจังหวัดพังงา ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ท้องถิ่นจังหวัดพังงา และคณะตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ และนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา

Share on Line
Share on Pinterest