พิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยพิษสุนัขบ้า

ท้องถิ่นจังหวัดพังงา มอบหมายนายสมศักดิ์ หนูสนิท หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน

Share on Line
Share on Pinterest