การขับเคลื่อนด้านการป้องกันการทุจริต อปท.จ.พังงา

วันที่ 18 มิ.ย.62 น.ส.สุดินา แก้วดี รกท.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา พบปะและนำผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นกล่าวคำประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตตามโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จ.พังงา ทั้งนี้ กลุ่มงานกฎหมาย สถจ.พังงา ได้ร่วมบรรยายองค์ความรู้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. และการขับเคลื่อนปฏิบัติการ ฯ ไปสู่การปฏิบัติด้วย

Share on Line
Share on Pinterest