สถจ.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศพด.อบต.กะไหลและรร.อนุบาลกะไหล

สถจ.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศพด.อบต.กะไหล และ รร.อนุบาลกะไหล เพื่อตรวจสอบการดำเนินการด้านอาหารกลางวันเด็กฯ และติดตามการก่อสร้าง/ปรับปรุงขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Share on Line
Share on Pinterest