สถจ.พังงา ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน จังหวัดพังงา ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ "ร้อยดวงใจชาวพังงาต้านภัยยาเสพติด" ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงา

Share on Line
Share on Pinterest