พิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันนี้ (18 ก.ค.60) นายสาโรจน์ ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดพังงา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ร่วมพิธีวางพวงมาชา เนื่องในวันคล้ายสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา จังหวัดพังงา

Share on Line
Share on Pinterest