ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงาครั้งที่5/2560

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 จังหวัดพังงา โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงาครั้งที่5/2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในที่ประชุม

Share on Line
Share on Pinterest