ท้องถิ่นจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงาแห่งใหม่

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายสาโรจน์ ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงาแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน

Share on Line
Share on Pinterest