ท้องถิ่นอำเภอกะปง ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการบริหารจัดการขยะ

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายณัฐพล ชูหะรัญ ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอกะปง ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการบริหารจัดการขยะ แนวทางการคัดเลือกชุมชนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ทต.ท่านา ชุมชน 2 และ อบต.เหล ม.4 บ้านช้างเชื่อ ร่วมกับคณะทำงานจังหวัดสะอาดระดับท้องถิ่น โดยมี ปลัดอบต. รองปลัด ผอ.สาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล ประธานอสม. ผู้นำท้องที่ ผู้นำในชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ "ลดความเป็นทางการ สร้างการมีส่วนร่วม"

Share on Line
Share on Pinterest