โครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายสาโรจน์ ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการ"ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด" ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงาเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีการแสดงจากชมรม To Be Number One วิทยาลัยเทคนิคพังงาและกิจกรรมต่างๆ โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน

Share on Line
Share on Pinterest