ท้องถิ่นจังหวัดพังงา ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

นายสาโรจน์ ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานของเทศบาลเมืองพังงา

Share on Line
Share on Pinterest