กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายสาโรจน์ ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดพังงา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา

Share on Line
Share on Pinterest