นายสาโรจน์ ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษแก่บุคลากรโรงเรียนสังกัด อปท

นายสาโรจน์ ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษแก่บุคลากรโรงเรียนสังกัด อปท.ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระนอง ตรัง กระบี่ และพังงา จัดโดยเทศบาลเมืองพังงา ระหว่างวันที่ 2-3 มิ.ย.60 ณ โรงแรมภูงาธานี อ.เมือง จ.พังงา

Share on Line
Share on Pinterest