การประชุมผู้บริหารท้องถิ่น

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดพังงา      ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา

Share on Line
Share on Pinterest