สถจ.พังงา จัดงานพิธีถวายสักการะ ฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ปี 2556

สถจ.พังงา จัดงานพิธีถวายสักการะ ฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ปี 2556 จังหวัดพังงา โดย สถจ.พังงา ส่วนราชการ และ อปท. จัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2556

Share on Line
Share on Pinterest