นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายธัชชัย สุขหุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565

นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายธัชชัย สุขหุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.

              นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายธัชชัย สุขหุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest